Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista ja kehittämistä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjaus on puolueetonta. Ohjattava itse ratkaisee mitä ohjaustilanteessa kertoo. Työnohjaus on luottamuksellista ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työnohjaus voi olla ryhmä- tai yksilötyönohjausta. Työnohjaus perustuu aina sopimukseen ja sille asetetaan yhdessä tavoitteet. Parhaimmillaan työnohjaus antaa eväitä itsensä kehittämiseen ja antaa voimavaroja jaksamiseen ei vain työssä vaan koko elämässä.

Työnohjauspalkkiot perustuvat Suomen työnohjaajat ry:n suosituspalkkioihin. Tarvittaessa tilojamme voidaan hyödyntää kaikissa tapaamisissamme.

Yksilöohjaus

Yksilöohjaus on vuorovaikutteista keskustelua, jossa kysymyksillä autetaan ohjattavaa löytämään itse ratkaisua henkilökohtaisiin kysymyksiin. Keskustelu perustuu luottamukselliseen suhteeseen jossa avainasemassa on yksilön tarpeet. Tarkoituksena on voimaannuttaa ohjattavaa itse ratkaisemaan häntä askarruttavia kysymyksiä.

Tarkoituksena on oppia uutta itsestä. Yksilöohjauksessa voimme käyttää luovantoiminnan menetelmiä apuvälineenä. Yksilöohjaus ei ole terapiaa.

Mentorointi

Mentorointi on toisen työntekijän tukemista hänen työssään. Vanhempi jo alalla ollut työntekijä käy yhdessä luottamuksellisia työhön liittyviä keskusteluja nuoremman työntekijän kanssa. Keskustelut mahdollistavat uuden työntekijän uuden oppimisen ja samalla henkilökohtaisen pohdinnan. Myös hiljainen tieto siirtyy työkeskusteluissa vanhemmalta uudelle työntekijälle. Mentorointi on verrattavissa jo kauan käsityöammateissa olleeseen kisälli - mestari käytäntöön.